Your search results

Craft Villa

คำอธิบาย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เปิดตัว Craft Villa แหล่งรวมสุดยอด งานหัตถกรรมจากทั่วประเทศไทยภายใต้โครงการส่งเสริมร้านค้าหัตถศิลป์ไทย(Craftshop Promotion and Networking) ผลักดันผู้ประกอบการงานหัตถกรรมไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศจึงขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรม/ร้านค้า เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเปิดตัวโครงการและสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมระหว่างร้านค้า และ ผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศกล่าวว่าโครงการส่งเสริมร้านค้าหัตถศิลป์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้านำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมของสมาชิกเข้ามาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายร้านค้าหัตถกรรมเอกชนให้เกิดการขยายธุรกิจการค้า งานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างกว้างขวาง โดยกำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการในวันพฤหัสบดีที่30 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 – 16.30 น. ณ พันธ์สุข ฟูดส์ แอนด์ ฟาร์ม อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำสินค้ามาวางจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 โดยภายในงานจะเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมและร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตได้มีช่องทางการกระจายสินค้าร้านค้าก็ได้รับการพัฒนาให้มีสินค้าที่ใหม่ๆจำหน่ายต่อไปในอนาคตโดยสินค้าที่เหมาะสมจะได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเพื่อนำผลงานไปแสดงให้กับลูกค้าเป้าหมายต่อไปเกิดความร่วมมือกันต่อไปอย่างถาวรในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและช่องทางขายการตลาดแบบถาวรให้กับผู้ประกอบการและสมาชิกงานหัตถกรรมไทย ตลอดจนให้เกิดการซื้อขายหมุนเวียนการจับคู่ธุรกิจ ทำให้เกิดธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิ การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและเจ้าของร้าน Craft Shops การเสวนาระดมความคิดเห็น(Focus Group) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ผลิตและเจ้าของร้านค้า พร้อมการนำเสนอผลิตภัณฑ์

ร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วม สถานที่ตั้ง
1. พันธ์สุข ฟู้ดส์แอนด์ฟาร์ม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2. ดาษดาแกลอรี่ จ.ปราจีนบุรี
3. ลูกโดด ชอป เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
4. T Thaniya กทม.
5. คีรีไหมไทย เอเชียทีค กทม.
6. Busaba บุษบา ตลาดน้ำอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
7. ไร่กำนันจุล จ.เพชรบูรณ์
8. ศุภพัฒ กทม.
9. ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา Route12 จ.เพชรบูรณ์
10. ร้านผลิตภัณฑ์จากไทย เอเชียทีค กทม

รูปแสดงหนึ่งในโครงการที่ พันธ์สุข ฟู้ดส์แอนด์ฟาร์ม

1

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.bangkokbiznews.com/

Property Id : 1746

Property Reviews

You need to login in order to post a review

Similar Listings

รีวิว - Review
ใหม่!! - New

รีวิว 6 สำนักงานทำเลทอง กรุงเทพฯ และนนทบุรี

นอกจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแล้ว ทำเลที่ตั้ง และความสะดวกสบายของสำนักงานก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยในการผลักดันให้ประสบความสำเร [more]
นอกจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแล้ว ทำเลที่ตั้ง และความสะดวกสบายของสำนักงานก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยในการผลั [more]

Compare Listings

error: Content is protected !!