click to enable zoom
searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen
Your search results

Craft Villa

คำอธิบาย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เปิดตัว Craft Villa แหล่งรวมสุดยอด งานหัตถกรรมจากทั่วประเทศไทยภายใต้โครงการส่งเสริมร้านค้าหัตถศิลป์ไทย(Craftshop Promotion and Networking) ผลักดันผู้ประกอบการงานหัตถกรรมไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศจึงขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรม/ร้านค้า เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเปิดตัวโครงการและสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมระหว่างร้านค้า และ ผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศกล่าวว่าโครงการส่งเสริมร้านค้าหัตถศิลป์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้านำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมของสมาชิกเข้ามาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายร้านค้าหัตถกรรมเอกชนให้เกิดการขยายธุรกิจการค้า งานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างกว้างขวาง โดยกำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการในวันพฤหัสบดีที่30 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 – 16.30 น. ณ พันธ์สุข ฟูดส์ แอนด์ ฟาร์ม อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำสินค้ามาวางจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 โดยภายในงานจะเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมและร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตได้มีช่องทางการกระจายสินค้าร้านค้าก็ได้รับการพัฒนาให้มีสินค้าที่ใหม่ๆจำหน่ายต่อไปในอนาคตโดยสินค้าที่เหมาะสมจะได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเพื่อนำผลงานไปแสดงให้กับลูกค้าเป้าหมายต่อไปเกิดความร่วมมือกันต่อไปอย่างถาวรในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและช่องทางขายการตลาดแบบถาวรให้กับผู้ประกอบการและสมาชิกงานหัตถกรรมไทย ตลอดจนให้เกิดการซื้อขายหมุนเวียนการจับคู่ธุรกิจ ทำให้เกิดธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิ การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและเจ้าของร้าน Craft Shops การเสวนาระดมความคิดเห็น(Focus Group) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ผลิตและเจ้าของร้านค้า พร้อมการนำเสนอผลิตภัณฑ์

ร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วม สถานที่ตั้ง
1. พันธ์สุข ฟู้ดส์แอนด์ฟาร์ม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2. ดาษดาแกลอรี่ จ.ปราจีนบุรี
3. ลูกโดด ชอป เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
4. T Thaniya กทม.
5. คีรีไหมไทย เอเชียทีค กทม.
6. Busaba บุษบา ตลาดน้ำอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
7. ไร่กำนันจุล จ.เพชรบูรณ์
8. ศุภพัฒ กทม.
9. ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา Route12 จ.เพชรบูรณ์
10. ร้านผลิตภัณฑ์จากไทย เอเชียทีค กทม

รูปแสดงหนึ่งในโครงการที่ พันธ์สุข ฟู้ดส์แอนด์ฟาร์ม

1

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.bangkokbiznews.com/

Property Id : 1746

Property Reviews

You need to login in order to post a review

Compare Listings

error: Content is protected !!