Your search results

ขายออนไลน์ กับ LAZADA, JD CENTRAL, SHOPEE

open house

คำอธิบาย

[sg_popup id=”2694″ event=”onLoad”][/sg_popup]ขายออนไลน์ง่ายขึ้นเมื่อมี E-Marketplace

ในยุคปัจจุบันพฤติกรรมการซื้อขายของผู้คนในสมัยนี้เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมาก โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายที่ได้รับความสนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความที่สะดวกสบายทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นช่วงนี้เราจึงจะเห็นว่ามีช่องทางการขายของออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย เพราะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ตรงกับความต้องการได้อย่างง่ายดาย ส่วนผู้ขายก็สามารถลงประกาศขายสินค้าได้อย่างสะดวกนั่นเอง

การซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ถือเป็นธุรกิจที่สร้างเม็ดเงินให้กับผู้ค้าและนักธุรกิจเป็นจำนวนไม่น้อย หากแต่ธุรกิจออนไลน์จำนวนไม่น้อยที่ต้องปิดตัวลงเพราะต้องเจอกับปัญหาที่มาจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ผู้ประกอบการขาดการวางแผนทางธุรกิจ การโปรโมทสินค้าไม่โดนใจผู้ซื้อ การขายสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อเหล่านี้เป็นต้น

ดังนั้นการที่ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้มาจากโชคช่วย ทว่าเกิดจากการสร้างโมแดลทางธุรกิจ (Business Model) คือมีการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นอย่างดี ทำให้เรามองเห็นภาพรวมธุรกิจทั้งหมดของเรา และลดจุดอ่อนที่อาจจะนำมาซึ่งปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าบริการของเรา คือ เราจะขายอะไร ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อมากแค่ไหน ลูกค้าของเราเป็นใคร ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า รายได้มาจากที่ไหน ต้นทุนในการผลิตเท่าไร ทรัพยากรหรือวัตถุดิบมาจากแหล่งใด เป็นต้น

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นเจ้าของกิจการทั้งหลายควรจะต้องวางแผนเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีหลาย ๆ บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับ E-Marketplace ทำหน้าที่เป็นเว็บไซต์สื่อกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เป็นแหล่งที่มีการรวบรวมข้อมูลของผู้ซื้อและผู้ขาย มีสินค้าและบริการมากมายที่จะช่วยให้ผู้ซื้อลดระยะเวลาในการจัดซื้อสินค้าที่ต้องการ ส่วนผู้ขายลดระยะเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด ลงประกาศแหล่งเดียวแต่สามารถกระจายไปได้ทั่วโลก ลดต้นทุนในการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของเรา ไม่ต้องใช้พื้นที่หน้าร้าน ไม่ต้องมีพนักงานขายให้มาก

บริการของ E-Marketplace ยังมีรายชื่อธุรกิจที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหาหรือเลือกดูสินค้าจากบริษัทต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เลือกซื้อเลือกขายในเว็บไซต์ได้มากมาย เช่น Lazada, Shopee, Lnwshop, JD Central, Zilingo เป็นต้น

เอกสารและขั้นตอนการสมัครผ่าน JD Central

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้มีอำนาจลงนาม (ตามที่ระบุในหนังสือรับรองบริษัท ข้อที่ 3)

3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20 / ภพ. 01 /ภพ. 09)

4. สำเนาบัญชีในนามบริษัท

5. สำเนาใบมอบอำนาจ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์สินค้า

1. ใบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ในกรณีขายในนามเจ้าของผลิตภัณฑ์)

2. หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ในกรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย)

เอกสารเกี่ยวข้องกับการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

เช่น ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เลขที่จดแจ้งหรือหมายเลข อย. ใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรืออื่น ๆ

ขั้นตอนสมัครและยื่นเอกสาร

1. กรอกข้อมูลเบื้องต้น

2. เลือกหมวดหมู่สินค้าและแบรนด์

3. แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและส่งเข้ามาในระบบ

JD Central รีวิวเอกสารดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ยื่นเข้ามาในระบบ ติดต่อกลับไปยังผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ขาย ภายใน 1-2 วันทำการ (หากผ่านการตรวจสอบจะสามารถเพิ่ม แบรนด์ / เพิ่มสินค้าได้)

เอกสารและขั้นตอนการสมัครผ่าน Lazada

เอกสารที่ต้องเตรียม

สำหรับผู้ขายทั่วไป

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. ที่อยู่จัดส่งเอกสารเรียกเก็บเงิน

5. อีเมล

6. หมายเลขติดต่อ

สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

3. หนังสือรับรองบริษัท

4. ที่อยู่จัดส่งเอกสารเรียกเก็บเงิน

5. อีเมล

6. หมายเลขติดต่อ

7. สำเนาใบอนุญาตการค้า

8. สำเนาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขั้นตอนการสมัคร

1. โหลดแอปฯ Lazada Seller Center ได้ทั้ง IOS และ Android

2. เข้าแอปฯ Lazada Seller Center เลือกคำสั่งสมัคร

3. กรอกชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ตั้งชื่อร้านค้า และที่ตั้งร้านค้า แล้วกดยืนยัน

4. หลังจากผ่านการสมัครขั้นแรก สามารถเพิ่มสินค้าได้ที่ คำสั่ง “ลงรายการสินค้าของท่าน” และเพื่อให้ทาง Lazada โดนเงินถึงผู้ขายได้ ต้องกรอกของมูลบัญชีธนาคาร ที่คำสั่ง “กรอกข้อมูลธนาคาร”

* ขั้นตอนการสมัครสามารถใช้ได้ทั้งผู้ขายทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการ เจ้าของแบรนด์ ก็ใช้วิธีเดียวกัน

เอกสารและขั้นตอนที่ต้องใช้สมัคร Shopee

เอกสารที่ต้องเตรียม

สำหรับผู้ขายทั่วไป

สำหรับการลงทะเบียนครั้งแรก ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้ ประกอบด้วย 

1. ชื่อ นามสกุล

2. อีเมล

3. เบอร์โทรศัพท์ 

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์

ข้อมูลเบื้องต้นจะมีความคล้ายกับผู้ขายทั่วไป คือ ชื่อ, นามสกุล, อีเมลเบอร์โทรศัพท์, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร แต่เอกสารที่เพิ่มขึ้นมาคือ

1. หนังสือรับรองบริษัท

2. สำเนา ปพ. 20

3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ของผู้มีอำนาจในการลงนาม ใช้สำเนาบัตรประชาชนแทนได้

4. เครื่องหมายการค้า หรือ โลโก้ร้าน

ขั้นตอนการสมัครผ่าน Shopee

1. โหลดแอปฯ Shopee ได้ทั้ง IOS และ Android

2. กดเลือกเมนู “เริ่มขาย” ในหน้าโปรไฟล์

3. เลือกคำสั่ง “เพิ่มสินค้า”

4. ใส่รูปสินค้าที่ต้องการขาย และใส่รายละเอียดอื่น ๆ เช่น ราคา คำอธิบายสินค้า จำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกของเรา และหมวดหมู่สินค้า เป็นต้น

5. คำสั่งสุดท้าย กดเลือก “ป้อน” เพื่อเพิ่มบัญชีธนาคาร ให้ Shopee สามารถโอนเงินมายังผู้ขายได้

* ขั้นตอนการสมัครสามารถใช้ได้ทั้งผู้ขายทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการ เจ้าของแบรนด์ ก็ใช้วิธีเดียวกัน

 

วันนี้เราก็มีข้อมูลการเปรียบเทียบของแต่ละ E- Marketplace มาให้ทุกท่านได้อ่าน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนลงขายสินค้าออนไลน์กันค่ะ

รายการ

E-Marketplace

JD Central

Lazada

Shopee

สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน / / /
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องใช้ในการสมัคร ชื่อสกุล / / /
ข้อมูลบัตรประชาชน/บริษัท / / /
ที่อยู่ของผู้สมัคร / / /
email / / /
เบอร์โทรฯ / / /
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร / / /
เอกสารประกอบของบริษัท /

(สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์)

/

(สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์)

/

(สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์)

เอกสารรับรองมาตรฐานสินค้า /

(สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์)

/

(สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์)

/

(สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์)

เอกสารประกอบของแบรนด์ /

(สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์)

/

(สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์)

/

(สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์)

ข้อมูลสินค้า / / /
ข้อมูลบริษัท / / /
รูปถ่ายสินค้า / / /
นิติบุคคล / / /
บุคคล / /
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล 5 วันทำการ
ระยะเวลาในการส่งเอกสาร ภายใน 96 ชั่วโมง
ค่าคอมมิชชั่น/ค่าธรรมเนียมการขาย /ค่าใช้จ่าย ค่าคอมมิชชั่น

ผู้ขายใหม่จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น 0% ตลอด 3 เดือนแรก

ค่าคอมมิชชั่น 0% สำหรับร้านค้าปกติ ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 3% ของราคาตั้งต้นของสินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์
ทาง Lazada จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการวางขายสินค้าแรกเข้าต่าง ๆ แต่จะเก็บเป็นค่าบริการคอมมิชชั่นแทน

 • ค่าคอมมิชชันขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละหมวดหมู่ ในอัตราตั้งแต่ 1-10% ใน LazMall

การเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่จัดเก็บจากผู้ขายทุกราย มี 3 ประเภท

 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เรียกเก็บจากผู้ขาย กรณีผู้ซื้อชำระค่าสินค้าโดยการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต คิดเป็น 2% จากราคารวมทั้งหมด(หลังหักส่วนลดและบวกค่าจัดส่ง)
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เรียกเก็บจากผู้ขาย กรณีผู้ซื้อชำระค่าสินค้าแบบจัดเก็บเงินปลายทาง คิดเป็น 2% จากราคารวมทั้งหมด (หลังหักส่วนลดและบวกค่าจัดส่ง)
ค่าใช้จ่ายที่จะถูกหักในรอบบัญชีการชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อขายสินค้า

% ค่าคอมมิชชั่นจะขึ้นอยู่กับหมวดหมู่สินค้า

ค่าธรรมเนียมการชำระ = 2%

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

ธุรกรรมการโอนเงิน = 8 บาท / รอบบัญชี SOP

หมายเหตุ: กรุณาติดต่อผู้จัดการดูแลร้านค้าของท่านเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 5% ของราคาตั้งต้นของสินค้าที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คิดเป็น 2% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระคิดเป็น 5% (2% จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต และ 3% จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบผ่อนชำระ)
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบชำระเงินปลายทาง คิดเป็น 2% ของยอดที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อเลือกชำระเงินปลายทาง
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร คิดเป็น 2% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงิน โดยวิธีการชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (iBanking Payment) เอทีเอ็ม (ATM Payment) หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร (Bank Transfer) (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน AirPay Wallet คิดเป็น 2% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินผ่าน AirPay Wallet โดยการหักเงินจาก Wallet Balance หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)
ค่าสมัครแรกเข้า
ค่าลงสินค้า
คะแนนความประพฤติ /
คะแนน/รีวิวสินค้าโดยผู้ซื้อ / / /
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ขาย / / /
แอปพลิเคชัน / / /
โปรแกรมสนทนา/โปรแกรมแชทกับลูกค้า / / /
ช่วยวิเคราะห์การขาย/ตัวช่วยเพิ่มยอดขาย / / /

ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2563

E-Marketplace แต่ละเว็บไซต์จะมีคู่มือการใช้งาน มีคำแนะนำที่มีประโยชน์ เช่น การลงข้อความในการโฆษณาหรือรายละเอียดสินค้าที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อ การถ่ายภาพสินค้าที่ทำให้น่าซื้อ การแจ้งเตือนเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้มาไว้ในที่เดียวช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขาย ใช้ในการตัดสินใจลงขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ

Property Id : 2733

Property Reviews

You need to login in order to post a review

Similar Listings

รีวิว - Review

3 โซเชียลมีเดียเพื่อการค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่

เปรียบเทียบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้งานดิจิตอลที่สูง เนื่องจากมากกว่า 70% ของประชากรสาม [more]
เปรียบเทียบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้งานดิจิตอลที่สูง เนื่องจากมากกว [more]
รีวิว - Review

3 ตลาดออนไลน์ชั้นนำของประเทศ

3 ตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) ชั้นนำในประเทศไทย ประเทศไทยมีตลาดอีคอมเมิร์ซที่เฟื่องฟูจากการที่ยอดค้าปลีกออนไลน์เติบโตอย่ [more]
3 ตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) ชั้นนำในประเทศไทย ประเทศไทยมีตลาดอีคอมเมิร์ซที่เฟื่องฟูจากการที่ยอดค้า [more]
รีวิว - Review
ใหม่!! - New

โครงการใหม่ Siam Scape แนวคิดทันสมัย ก้าวไกล...

  โครงการใหม่ Siam Scape แนวคิดทันสมัย ก้าวไกลล้ำหน้า ผสมผสานการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ที่มาของรูป https://pm [more]
  โครงการใหม่ Siam Scape แนวคิดทันสมัย ก้าวไกลล้ำหน้า ผสมผสานการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ที [more]
รีวิว - Review
ใหม่!! - New

The Rice ศรีศุภราช

เปลี่ยนห้างดังในอดีต กลายเป็นอาคารสุดทันสมัยในสไตล์เมล็ดข้าว The Rice ศรีศุภราช เมื่อพูดถึง โรงหนังที่เป็นตำนานและมีเป็น [more]
เปลี่ยนห้างดังในอดีต กลายเป็นอาคารสุดทันสมัยในสไตล์เมล็ดข้าว The Rice ศรีศุภราช เมื่อพูดถึง โรงหนังท [more]
  • ประเภทอสังหา

  • ชนิดประกาศ

  • จังหวัด

  • สถานะ

Compare Listings

error: Content is protected !!